ستاره های اسمانی 2
40 بازدید
ناشر: مولف ناشر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 4
زبان : فارسی
این کتاب در چاپ اول و دوم به زندگی 11 نفر از شهدای گرانقدر اصفهان به صورت داستانی پرداخته است و در پایان کتاب پرسشنامه ایی جهت برگزاری مسابقه قرار داده شده است .در چاپهای سوم و چهارم زندگی 8 نفر از سرداران شهید که نقش مهمتری در جنگ ایفا کرده اند به علاوه بعضی از نکته های جنگ در کتاب قرار گرفته است .این کتاب برای مخاطب جوان و نوجوان تنظیم شده است